Opis

Kod Telepen został wynaleziony w 1972 roku. Twórca chciał stworzyć kod do zastosowań w laboratoriach szpitalnych aby szybko i poprawnie identyfikować pacjentów i próbki. Długość kodu dla danej ilości znaków jest zawsze taka sama. Kod zawiera tylko dwa rodzaje szerokości pasków. Stosunek szerokich pasków do wąskich wynosi 3:1. Odkodowywanie informacji jest bardzo skuteczne. Dwukrotnie lepsza efektywność niż przy kodzie Plessey. Przy kodowaniu cyfr można zastosować pakowanie: dwie cyfry pakowane są do jednego znaku. Maksymalna gęstość upakowania wynosi dla danych alfanumerycznych 16 znaków na cal. p

Budowa

Sposób kodowania:
wąski pasek, wąski odstęp 1
szeroki pasek - wąski odstęp 00
szeroki pasek - szeroki odstęp 010
wąski pasek - szeroki odstęp 01 / 10

Przykład zakodowanie ciągu: 01110
Każdy symbol Telepen składa się z:
 • "Cicha" strefa
 • Znak start
 • Dane (jeden lub więcej znaków)
 • Suma kontrolna
 • Znak stop
 • "Cicha" strefa
Sposób obliczania sumy kontrolnej wraz z przykładem dla "Telepen"
 1. Dodaj do siebie wszystkie wartości ASCII wszystkich znaków (bez znaków start i stop)

  Znak T e l e p e n
  Wartość ASCII 84 101 108 101 112 101 110

  84+101+108+101+112+101+110=717
 2. Oblicz resztę z dzielenia wyniku z punktu 1 przez liczbę 127
  717 mod 127 = 82
 3. Od liczby 127 odejmij wartość otrzymaną w punkcie 2
  127 - 82 = 45
 4. Jako sumę kontrolną wstawia się znak ASCII, którego wartość jest równa wynikowi z punktu 3
  ASCII(45)='-'

Zastosowanie

Kod Telepen szeroko jest stosowany w Anglii. Stosowany jest w systemach bibliotecznych. Znalazł także zastosowanie w laboratoriach szpitalnych do oznaczania pacjentów i próbek oraz w przemyśle motoryzacyjnym.

Przykład


Przykład wygenerował program HDF® BarCode System.